MEDICA VOLLA GDAŃSK GDYNIA

Informacja: 501 743 736

USUWAMY SZYBKO


elektronicznie


BEZ LEKÓW, BEZ ŻADNYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH• borrelia i borelioza, neuroboleriozy
• schorzenia autoimmunologiczne
• uszkodzony metabolizm
• astma
• złe samopoczucie i chroniczne zmęczenie niewiadomego pochodzenia
• wszelkie toksyny i neurotoksyny
• wirusy w genomie, wszelkie pasożyty
• grzybice u dorosłych i dzieci
• wszelkie bakterie (paciorkowce, gronkowce, chlamydia i in.)
• wirusy także "śmiertelne" HCV, HBV, HPV

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ TERAPII

  Usuwamy szybko i skutecznie grzyby
  (candida i inne), pleśnie i ich toksyny,
  bez leków i suplementów. Trwały efekt.

  Odkwaszamy organizm
  Grzyby i pleśnie rozwijają się tylko w
  zakwaszonym środowisku...

  Zapraszamy do naszych Gabinetów.
  Usuwamy skutecznie
  Nietolerancję na gluten!

  Nasz program badawczy zakończył się
  sukcesem! Od dawna byliśmy w stanie
  skutecznie stymulować organizm do
  szybkiego (7-14 dni) usunięcia glutenu
  w organizmie.

  Dopiero od października 2011 roku
  nietolerancję na gluten (nabyta wada
  genetyczna w świetle medycyny
  informacyjnej).
  Celiakię ma ponad 30% Europejczyków,
  a 60% ma obciążenie glutenem, neuro-
  toksyną...


  Demencja starcza, Alzheimer

  Nasze badania EAV wykrywają przyczyny
  demencji i choroby Alzheimera: borrelia
  i jej neurotoksyny, obciążenie aluminium
  i innymi metalami toksycznymi, infekcje
  bakteryjne i wirusowe z ich neurotoksy
  nami w centralnym układzie nerwowym,
  kancerogeny środowiskowe i dziesiątki
  innych. Wszystkie prowadzą z czasem
  do degradacji mózgu, układów nerwo
  wych i uszkodzenia genomu.

  Profilaktyka przeciw demencji starczej
  może być dość skuteczna, o ile jest
  podjęta dostatecznie wcześnie.

  Zapraszamy na badanie EAV

  celem zdiagnozowania przyczyn.
  (...) Diagnoza utraty pamięci przeprowa
  dzana jest za późno, twierdzą naukowcy
  z londyńskiego King's College w rapor-
  cie ws. zachorowalności na demencję.
  Jak z niego wynika, dotychczas nie
  poczyniono wielkich postępów w diagno
  zowaniu demencji, która jest wczesnym
  stadium Alzheimera.
  Naukowcy informują, że z 36 mln chorych
  na demencję na świecie ponad 70 pro
  cent (28 mln) nie jest świadoma
  trawiącej ich mózg choroby...
  Cukrzyca, Otyłość, nadciśnienie...

  Osobom z cukrzycą typu 1 po terapii
  spada o 50% zapotrzebowanie na
  insulinę przy dobrym samopoczuciu.

  ...stany przed i po zawałowe, nieprawidło
  we nerki i układ hormonalny, żylaki, chro
  niczne zmęczenie, depresja, pasożyty
  dopracowaliśmy skuteczne natur-terapie
  holograficzne, usuwające przyczyny
  schorzeń i nieprawidłowości.

  Jeśli np. - przy otyłości nie przywrócisz
  prawidłowego metabolizmu - nie jest
  możliwe skuteczne odchudzanie bez
  efektu jojo !!!(...) Chlamydie odpowiadają
  m.in. za 80% zawałów i wylewów,
  nadciśnienie, niepłodność u kobiet.
  Bez ich usunięcia nie przywrócisz pełni
  zdrowia... Notujemy ok. 90% skuteczność
  naszych nieinwazyjnych terapii, bez
  leków. Setki udokumentowanych przypad
  ków. Zobacz "opis przypadków" na
  www.mcpz.pl.

  Ponad 350 mln ludzi na świecie jest
  chorych na cukrzycę obu typów. Cukrzyca
  stała się globalną epidemią. Co pięć
  sekund na świecie diagnozuje się
  cukrzycę u kolejnego pacjenta, a co
  dziesięć sekund z powodu powikłań tej
  choroby ktoś umiera.

  W Polsce choruje ok. 2,6 mln osób, z
  których ponad 750 tys. nawet o tym nie
  wie. Na niewydolność serca choruje
  już 1 mln Polaków (...)

  ...W Polsce aż 10 mln osób, w tym 7,5
  mln kobiet ma żylaki (...)

  ...Na przewlekłchorobę nerek cierpi ok.
  4,5 mln Polaków, ale ponad 90 proc.
  nie wie o tym i nie leczy się. Większość
  z nich prawdopodobnie umrze
  przedwcześnie, z powodu powikłań
  sercowo-naczyniowych (...)...

  (...) Stres w miejscu pracy jest bardziej
  niszczący niż rozpad małżeństwa
  i śmierć w rodzinie – wynika z ankiety
  brytyjskiej organizacji Mind (...)

  Na nadciśnienie (powyżej 140/90
  mmHg) choruje aż 36 proc. Polaków w
  wieku 20 - 74 lata. Równie niepokojąco
  wypadły badania NATPOL, z których
  wynika, że zbyt wysokie ciśnienie ma w
  naszym kraju 8,6 mln osób. Drugie tyle
  osób (9 mln) wykazuje tzw. wysokie
  prawidłowe ciśnienie, czyli
  130-139/85-89 mmHg. Jest ono również
  niepokojące, gdyż w ciągu kilku lat może
  przejść w pełne nadciśnienie.
  Gwałtownie rośnie wtedy ryzyko choroby
  wieńcowej izawału sercaoraz udaru
  mózgu (...)...
  Usuwanie Boreliozy

  Skutecznie i szybko usuwamy boreliozę.
  Usuwamy boreliozę z autoagresją
  i toksyną borrelii,. SZYBKO, BEZ LEKÓW. BEZ
  SKUTKÓW UBOCZNYCH. W czasie
  ostatnich 12 miesięcy w Małopolskim
  Centrum Promocji Zdrowia im dr R.Volla
  dzięki naszemu know-how i narzędziom
  usunięto ponad 1000 przypadków
  borrelii, boreliozy i neuroborelioz!
  Diagnozujemy i naprawiamy DNA

  ...co jest niezbędne dla trwałego
  usunięcia śmiertelnych wirusów (HCV,
  HPV...) czy boreliozy.

  GRATIS!
  Tylko dla Klientów Małopolskiego
  Centrum Promocji Zdrowia dr R. Voll'a:
  Płyta CD z muzyka relaksacyjną,
  wzbogacona programem bioakustycz
  nym na naprawę DNA. W muzyce
  wkomponowane są fale rezonansowe,
  służące - od wieków - naprawie DNA
  ludzi, przez usuwanie toksyn, wirusów,
  oraz obcych białek i energii z genomu.
  SKUTECZNIE USUWAMY PASOŻYTY

  Precyzyjnie diagnozujemy częstotliwość
  rezonansową pasożytów, by je skutecz
  nie i szybko usunąć, ze "snajperską
  precyzją". To najszybsza i skuteczna
  metoda usuwania m.in. borrelii i
  boreliozy, wirusów: HCV, HBV, HPV i in.

  Dysponujemy odpowiednimi narzędzia
  mi: bioakustycznie lub falą elektromagne
  tyczną o absolutnie znikomym napięciu
  i natężeniu. To najskuteczniejsza meto
  da, w niektórych przypadkach jedyna
  skuteczna, w polaczeniu z naprawą
  DNA i elektronicznym czyszczeniem krwi.
  Usuwamy nieinwazyjnie z organizmu

  konsekwencje czynnego i biernego
  palenia tytoniu: obciążenie kadmem i
  innymi metalami toksycznymi,
  substancjami smolistymi, silne zakwa
  szenie organizmu i in. Zainteresowani
  powinni być w szczególności Rodzice
  palący, by chronić dzieci.

  Zapraszamy na badanie EAV i
  zaprogramowany nośnik informacji
  holograficznej. 100% skuteczności,
  którą można potwierdzić badaniem
  EAV w setkach gabinetów Europy.

  Usuwamy wszelkie obciążenia toksyczne,
  także rtęć, aluminium, pozostałości po
  lekach, metabolity, grzyby i pleśnie
  (występujące zawsze przy zakwaszeniu
  organizmu) i in.
  Sanum Per Aquam i Geniune Health
  SPA


  Uzdrowisko w Twoim domu i Firmie.
  Możesz mieć żywą wodę uzdrowiskową
  w domu lub Firmie, z wibracjami
  uzdrowiskowymi i ujemnym wskaźnikiem
  REDOX, jak w Lourdes/Fr,
  Nordenau/Niemcy, czy Krynicy lub
  Sopocie.

  Zapraszamy zainteresowanych.

  Zobacz prezentację o Tajemnicach
  Światowych Uzdrowisk i Długowiecznoś
  ci w zdrowiu. Zobacz DOWODY, zdjęcia
  energii wody uzdrowiskowej.

  Zobacz...
  Po latach badań skutecznie, szybko i bez
  leków pomagamy dziś zakażonym
  usunąć: wirusy HCV i HBV, HPV (wirus
  brodawczaka ludzkiego), helicobacter,
  chlamydia i in. Także inne pasożyty,
  płaskie i obłe (przywry, tasiemce,
  trichuris trichura - włosogłówka, owsiki
  i in.).

  Zapraszamy do naszych Gabinetów.

  Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
  oraz wirus zapalenia wątroby typu C
  (HCV), odpowiadają za około 90 proc.
  wszystkich pierwotnych złośliwych raków
  wątroby. Przenoszą się przez krew i inne
  płyny ustrojowe. Zakazić się wirusami
  zapalenia wątroby B i C można także
  poprzez kontakty seksualne.
  Szacuje się, że około 700 tys. osób w
  Polsce jest zarażonych wirusem
  zapalenia wątroby typu C (...)...
TEST / BADANIE EAV

TEST EAV TO NAJPEWNIEJSZA DZIŚ METODA DIAGNOTYCZNA NA ŚWIECIE, STOSOWANA W NAJLEPSZYCH KLINIKACH MEDYCZNYCH W EUROPIE, oraz przez ponad 30.000 lekarzy w 34 krajach świata.

Podczas 1 godziny testu EAV (metodą dr Voll'a) otrzymujemy: pełny obraz stanu zdrowia organizmu, wszystkich jego obiegów, układow i narządów (serce, wątroba, nerki, płuca i in); diagnozujemy obecność patogenów/parazytów w organizmie, toksyn wszelkiego pochodzenia, obciążeń chemicznych, cywilizacyjnych, emocjonalnych, skażenie metalami ciężkimi i toksycznymi (jak aluminium, powodujące m.in. demencję starcza
i Alzheimera), obecność lub braki witamin i minerałów.

Usuwając toksyny i infekcje pasożytnicze, pleśniowe, grzyby, pierwotniaki, ogniska zakaźne w narządach, toksyczne pozostałości po stresie, metabolity czy metale ciężkie lub toksyczne oraz stosując odpowiednią profilaktykę, uwalniamy się od ryzyka chorób cywilizacyjnych (zawałów, nadciśnienia, otyłości, cukrzycy, depresji).

Testy elektrodermalne EAV (metoda dr R. Voll'a):

 • najpewniejsza metoda diagnostyczna na świecie, do 95% pewności diagnostycznej - szybka, kompleksowa i nowoczesna,
 • najskuteczniejsza profilaktyka, wykrywanie przyczyn nieprawidłowości i schorzeń w organizmie, często na wiele lat przed pojawieniem się pierwszych ich objawów, zanim wejdą w stan kliniczny,
 • ultranowoczesna aparatura do metody dr Voll'a stosowana jest w 34 krajach, przez ponad 30 tysięcy lekarzy zrzeszonych w Międzynarodowym Towarzystwie Elektroakupunktury i w najlepszych klinikach Europy (głównie w Niemczech, Austrii i Francji).


 • Metodą dr R. Voll'a wykrywamy*:

  Przyczyny alergii, astmy, cukrzycy, borrelię i boreliozę, reakcje autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, przyczyny braku odporności, złego wyglądu skóry, stany złego samopoczucia niewiadomego pochodzenia, kłopoty z płodnością, przyczyny "trudnych ciąż", przyczyny opóźnionego i niewłaściwego rozwoju dzieci, niewłaściwe stany emocjonalne, bóle stawów, bóle głowy, obciążenia stresem, depresje, zaburzenia erekcji, przerost gruczołu prostaty i setki innych nieprawidłowości w organizmie.

  Aparatura do metody dr voll'a pozwala także na dobór odpowiednich dla Ciebie witamin i suplementów diety, kosmetyków, plomb stomatologicznych, tak aby były dla Ciebie nieszkodliwe.

   Pobierz opis metody dr. Voll'a

  W naszej terminologii nie występują pojęcia: „choroba” czy „leczenie”. Nie jesteśmy lekarzami, nasze wyniki testów/badań EAV to nie są diagnozy w rozumieniu medycyny akademickiej, nie zajmujemy się stanami ostrymi, nie zmieniamy zaleceń lekarskich.
  Usuwamy przyczyny schorzeń i dolegliwości, przywracamy homeostazę, równowagę w organizmach. To MEDYCYNA XXII WIEKU. Starożytna wiedza. Skuteczność nieinwazyjna!

  SZYBKA I PEWNA DIAGNOZA - TO POCZĄTEK DROGI DO ZDROWIA


 • POZNAJ KONKRETNE, WSZYSTKIE PRZYCZYNY TWOICH OBECNYCH I PRZYSZŁYCH CHORÓB (schorzenia układu krążenia, nieprawidłowości w narządach głównych, pasożyty, wszelkie toksyny, TAKŻE PRZYCZYNY ZŁEGO SAMOPOCZUCIA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA;
 • POZNAJ KONKRETNE PRZYCZYNY "schorzeń rodzinnych" (zawały, nadciśnienie, żylaki, otyłość, słaby wzrok, bóle stawów, etc.) ;
 • OBECNOŚĆ WIRUSÓW I TOKSYN W GENOMIE/DNA (w MCPZ.pl naprawiamy DNA, usuwamy wirusy i toksyny z genomu).


 • Badanie jest 100% bezpieczne, nieinwazyjne, nie ma żadnych przeciwwskazań, metodą dr R. Volla badamy dzieci od 10 roku życia. Metoda dr R. Volla stosowana jest przez 30.000 lekarzy i najlepsze prywatne kliniki w 34 krajach Świata, w tym Niemcy, Austria, Francja.
  Wszystkie schorzenia, w tym poważniejsze, jak: Choroba Alzheimera, demencja starcza, cukrzyca, choroba Crohna, RZS, mają konkretne przyczyny. Usuwając je naprawisz swoje zdrowie na dobre i zapobiegniesz poważnym powikłaniom w późniejszym czasie.

  Nasza aparatura do metody dr R.Volla i dr H.Schimmela określa właśnie - niezależnie od diagnostyki przyczyn schorzeń i nieprawidłowości obecnych – najwyższe prawdopodo-bieństwo wystąpienia poważnych schorzeń w konkretnych układach i narządach organizmu- w najbliższym oraz dalszym czasie (cukrzyca, nadciśnienie, bóle i zwyrodnienia stawów, neuroborelioza i SM, depresja, przerost gruczołu prostaty, żylaki, schorzenia układu naczyniowo-sercowego z miażdżycą, nerki i układ moczowy, mózg i demencja starcza, choroba Alzheimera, Parkinsona...).

  Przyjmujemy Klientów z całej Polski i Europy.

  Jesteśmy europejskimi specjalistami od usuwania przyczyn schorzeń cywilizacyjnych, uznanych za "nieuleczalne" przez medycynę:

 • borrelii i jej toksyny, boreliozy
 • neuroboreliozy,
 • schorzeń autoimmunologicznych,
 • astmy,
 • przyczyn chronicznego zmęczenia,


 • które usuwamy.
  Skutecznie diagnozujemy i usuwamy przyczyny uszkodzenia metabolizmu (i otyłości), chorób przewlekłych, złego samopoczucia, chorób o nieustalonej przyczynie. astmy, nadciśnienia, schorzeń układu krążenia, nieprawidłowości skórnych.
  Diagnozujemy i usuwamy wszelkie patogeny, pasożyty, w tym:

 • robaki obłe i płaskie,
 • wszelkie bakterie i wirusy, także "śmiertelne" HCV, HBV, HPV,
 • pleśnie i grzyby (wszystkie).


 • Notujemy ok. 95% skuteczność terapeutyczną.

  Elementem każdej terapii jest u nas kompletna detoksykacja organizmu, w tym usunięcie glutenu, kazeiny, metali ciężkich i toksycznych, pasożytów, usunięcie toksyn mikrobiologicznych z toksyną borrelii włącznie, wszelkich pleśni i grzybów i ich toksyn, toksyn chemicznych, środowiskowych, detoksykacja wszystkich układów i narządów organizmu, także mózgu i układów nerwowych, DNA, odkwaszenie organizmu.

  Wg światowych badaczy-autorytetów (H.Clark), każdy człowiek nosi w sobie od 5 do 300 różnych pasożytów. Niektóre są niegroźne, niektóre zaś śmiertelne.

 • Wirusem HCV w Polsce jest zarażonych ok 750.000 osób. Tylko ok. 50.000 jest zdiagnozowanych.
 • Borrelia i borelioza to prawdziwa "dżuma" naszych czasów. W niektórych regionach Polski nawet połowa mieszkańców jest nosicielem krętka borrelii lub już cierpi na boreliozę (*badania Instytutu im dr R.Volla, 2011 i 2012). Toksyna borrelii zawsze powoduje autoimmunitę /autoagresję - prowadząc do najcięższych schorzeń (Alzheimer, RZS, neuroborelioza, choroba Chrona, Hashimoto i inne). My - usuwamy ją skutecznie i nieinwazyjnie. Szybko. A wiesz, że dziś borrelię przenoszą także komary i meszki, kontakty intymne? ...
 • To Chlamydie (bakterie) odpowiadają za 80% zawałów mężczyzn, nadciśnienie i wylewy oraz bezpłodność kobiet... Tzw. "choroba rodzinna", przekazywane z pokolenia na pokolenie... Można je usunąć elektronicznie.
 • Przywra Fasciola hepatica powoduje raka wątroby w czasie 3-5 lat, jej toksyna powoduje autoimmunitę, uszkadza matabolizm i struktury mózgowe.
 • Jeśli przywra jest w Twoim organizmie - na 90% jest w organizmach Twojej Rodziny. Podobnie inne pasożyty obłe.
 • Wirus HPV to nie tylko brodawki na ciele, ale i rak szyjki macicy. HPV i HCV szybko zdiagnozowane - można usunąć elektronicznie (także usuwane z genomu, naprawa DNA).
 • Przyczyny choroby Alzheimera to obok borrelii - obciążenie aluminium, glutenem, toksynami wirusów- prowadzące do autoagresji skierowanej na mózg...
 • W Polsce choruje na cukrzyce obu typów ok. 2,6 mln osób, z których ponad 750 tys. nawet o tym nie wie. Po naszej terapii poprawia się znacznie i trwale samopoczucie oraz jakość życia, a spada o 50% zapotrzebowanie na insulinę...
 • Na przewlekłą chorobę nerek cierpi ok. 4,5 mln Polaków, ale ponad 90 proc. nie wie o tym i nie leczy się. Większość z nich prawdopodobnie umrze przedwcześnie, z powodu powikłań sercowo-naczyniowych (...)...
 • Częste anginy, powiększone i bolące migdałki, zatoki i uszy oraz próchnica zębów - to najczęściej paciorkowce - bakterie.


 • W Małopolskim Centrum Promocji Zdrowia im dr R.Volla 'MedicaVolla' diagnozujemy metodą dr Volla i dr Schimmela oraz usuwamy szybko - wręcz expresem! - wszelkie pasożyty (także "nieusuwalne", jak HCV czy HPV) i ich toksyny. Nieinwazyjnie, bez leków i suplementów, za to z pomocą nowoczesnej elektroniki i fizyki w medycynie. To prawdziwa MEDYCYNA XXII WIEKU. (zobacz: www.mcpz.pl, www.instytutvolla.pl).
  Badania trwają ok. 30- do 90 minut, zależnie od skali obciążeń i nieprawidłowości u danej osoby.

  Wynik badania - natychmiast, z profesjonalną analizą specjalisty. Koszt badania: 180 zł brutto.

  Zobacz przykładowe wyniki badania kompensacyjnego EAV/EDT konkretnych osób: Kobiety i Mężczyzny (Screening Volla - setki automatycznych odczytów/badań oraz wykaz obciążeń organizmu - vega test wg metody dr Schimmela):

  Dla Kobiety (badanie metodą dr R.Volla oraz Screening Volla):
  Dla Mężczyzny (badanie metodą dr R.Volla oraz Screening Volla):  I wykaz obciążeń organizmu tegoż Mężczyzny - vega test wg metody dr H.Schimmela: UWAGA! Każda pozycja na tej liście oznacza konkretną nieprawidłowość, obciążenie organizmu, które należy usunąć lub naprawić.

  Ogniska zakaźne (we wszystkich pięciu obiegach i narządach organizmu: serca, śledziony, wątroby, nerek, płuc),
  Alergie+ ;
  Autoalergia ;
  Autoimunita ; (autoagresja)
  Celiakia ; (uszkodzony metabolizm glutenu - nabyta wada genetyczna)
  Gliadyna ; (białko pszeniczne - kumulacja, obciążenie)
  Gluten ; (obciążenie glutenem, kumulowanym przez organizm)
  Helicobacter pylori ; (bakteria, powoduje wrzody żołądka i niestrawności)
  Infekcja pasożytnicza, pleśniowa ;
  Kamenie nerkove, żółciowe, cholesterolowe, jelitowe
  Chlamydia ; (powoduje zawały, wylewy, nadciśnienie, żylaki, budując w naczyniach krwionośnych swoje kolonie
  Kazeina ; (po nadmiernym spożywaniu produktów mlecznych, nabiałowych)
  Kwasica ; (!!!!!!!!)
  Niedobór minerałów, pierwiastków, witamin
  Niedoczynność gruczołu tarczowego ;
  Obciążenie chłonki, metalami ciężkimi, przew.żółc.wątrob., stresem ;
  Toksyny paciorkowców ;
  Zaburzenia flory bakteryjnej ;
  Zaburzenia hormonalne ;
  Zaburzenie metabolizmu białek zwierzęcych i roślinnych, cukrów złożonych ;
  Fungi+ ; (grzyby i grzyby pleśniowe, w tym Aspergillus Niger i Candida)
  Gram-Positive Cocci+ ;
  Streptococci+ ; (paciorkowce)
  Staphylococcus+ ; (gronkowce)
  Parasites+ ; (... zdiagnozowano pasożyty obłe /trichuris trichura i toxocara/ oraz płaskie /fasciola hepatica - przywra wątrobowa/)
  Centralny układ nerwowy+ ; (nieprawidłowy)
  Most Varola ; (nieprawidłowy)
  Rdzeń przedłużony ; (nieprawidłowy)
  Śródmózgowie ; (nieprawidłowe)
  Krążenie mózgowe (nieprawidłowe!- prowadzi do ciężkich zaburzeń mózgowych, uszkodzenia struktur mózgowych)